9,14 

Aqua flaska med drickpip, för mätning av vätskebalansen