0,00 

Vasa marmor och koppar, vakuumisolerad flaska