VI VÄRNAR OM DINA UPPGIFTER

Policy för integritet och dataskydd

Den 25:e maj 2018 införs den nya dataskyddsförordningen (GDPR) i hela EU. De nya bestämmelserna ersätter PUL (personuppgiftslagen) och ökar dina möjligheter att bestämma över hur företag och organisationer hanterar uppgifter om dig och den personliga data som skapas när du använder dess tjänster eller produkter.

Via länkarna nedan kan du läsa mer om hur vi på Textiltryckarna På Åland Ab och Mariehamns Tryckeri Ab (Nedan nämnt som företagen) hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i och med införandet av GDPR.

 

Typ av personuppgifter vi samlar in Kontaktuppgifter

När du blir kund hos företagen samlar vi in dina kontaktuppgifter: Namn, adress, e-postadress och telefonnummer.

Information om dina tjänster

Vi sparar även data om vilka av våra tjänster du beställer och använder samt på vilket sätt du använder dem.

Kontakt

När du kontaktar oss samlar vi in den information du uppger till oss för att vi ska kunna hjälpa dig med ditt ärende.

 

Så här samlar vi in personuppgifter

Vi samlar in och behandlar data som:

 • Du uppger själv när du blir kund hos oss.
 • Du uppger när du kontaktar oss i form av noteringar, chatt-konversationer, bokningar, e-post och inspelade samtal.
 • Skapas när du använder våra tjänster – t ex när du besöker vår hemsida, IP-adress.
 • Vi hämtar från andra källor
 • Samlas via cookies som samlar in information på och från din webbläsare.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken/vilka av våra tjänster du använder.

Det här använder vi personuppgifter till

För att vi ska behandla din data krävs det att någon av följande rättsliga grunder uppfylls:

 • Krav för att fullgöra avtalet med dig.
 • Krav för att fullgöra en för Profilhuset rättslig förpliktelse.
 • Behandlingen ligger i både ditt och Profilhuset intresse.
 • Samtycke från dig för just den behandlingen.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vad vi använder din data till, samt vilken rättslig grund behandlingen har stöd i.

Tillhandahållande av tjänster
Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund och för att hantera och leverera de tjänster du beställt. Samt personuppgifter som krävs för att hantera fakturering och betalning av de tjänster du använder.
Rättslig grund: Fullgörande av avtal. Lagring av identifierbar design och fotografier Vi behandlar dina personuppgifter från tidigare kontakt för att kunna sammankoppla tex grafisk design och fotograferingar genom lagring av digitala filer. Rättslig grund: Intresseavvägning,  fullgörande av avtal.

Kommunikation och support
Vi kan använda personuppgifter från tidigare kontakt med oss för att kunna ge dig bättre hjälp. Vi använder dina kontaktuppgifter och information om vilka tjänster du använder/erhållit som grund för fakturor, nyhetsbrev, viktig information om dina tjänster, erbjudanden och tips om hur du kan använda våra tjänster.
Rättslig grund: Intresseavvägning, samtycke och fullgörande av avtal. Utveckling av våra tjänster och produkter Vi behandlar personuppgifter kring hur du använder våra tjänster samt från kontakt med oss som underlag för att förbättra din upplevelse specifikt och våra tjänster generellt.
Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Marknadsföring
För att kunna marknadsföra relevanta produkter och tjänster till dig efter dina behov behandlar vi personuppgifter om vilka tjänster du använder/erhåller och hur du använder dem. Rättslig grund: Intresseavvägning och samtycke.

Säkerhet och förhindrande av missbruk Vi behandlar personuppgifter i syfte att upptäcka och förhindra följande för våra tjänster och i vårt nätverk:

 • missbruk
 • intrångsförsök
 • attacker i form av tex virus
 • lagbrott
 • användning av våra tjänster som strider mot våra villkor

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och rättslig förpliktelse. Lagstadgade skyldigheter Vi behandlar personuppgifter i syfte att efterfölja de krav lagen ställer.
Rättslig grund: Rättslig förpliktelse.

Så här länge sparar vi personuppgifter
Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte för behandlingen. Till vem lämnar vi ut personuppgifter Vi vidtar lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande lag rörande säkerhet och personlig integritet. Samma krav ställer vi på våra underleverantörer. Vi kan enligt nedanstående syften komma att dela viss data till följande partners och underleverantörer. Marknadsförings- och analyssyfte

Partner Personuppgifter som delas och varför
  Google – Analysdata via tredjepartscookie för marknadsföring och webbanalys för att förbättra våra tjänster.
 

Facebook – Analysdata via tredjepartscookie i marknadsföringssyfte.

Mailchimp – Marknadsföringssyfte

  Instagram – Marknadsföringssyfte

I syfte att leverera beställda tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Monday.com Data som krävs för att hålla en förteckning på din beställda vara/tjänst.
Dropbox Att leverera och spara digitalt material
Google drive Att leverera och spara digitalt material

I syfte att ta betalt för våra tjänster

Partner Personuppgifter som delas och varför
Izettle Data som krävs för att genomföra en kortbetalning.
Briox Data som krävs för att skicka en faktura.

Myndigheter

På begäran kan vi enligt lag och myndighetsbeslut vara skyldiga att lämna ut vissa personuppgifter till t ex Polisen.

Så här skyddar vi dina personuppgifter
Vi använder oss av industristandarder för att lagra, behandla och kommunicera känslig information som exempelvis personuppgifter och lösenord på ett säkert sätt. Till exempel HTTPS/SSL/TLS. Skyddet implementeras med systematiska, organisatoriska och tekniska åtgärder för att säkerställa integritet, sekretess och tillgänglighet. Vi har policyer och säkerhetsrutiner för bland annat:

 • informationssäkerhet
 • incidenthantering
 • Säker konfiguration och hantering av enheter
 • upplärning och utbildning

Företagens personal är bundna av sekretessavtal och behandlar endast den information deras uppdrag kräver.

Du bestämmer över dina personuppgifter
Du bestämmer över dina egna personuppgifter. Det vill säga du avgör vilka uppgifter du vill lämna samt vilken behandling av dina personuppgifter du godkänner, och du kan återkalla ditt samtycke när du önskar. Observera dock att vi behöver vissa personuppgifter för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Om du väljer att återkalla ditt samtycke kan det innebära att vi inte kan tillhandahålla alla våra tjänster till dig.

Så här behandlar vi dina personuppgifter när du inte längre är kund

När du säger upp ditt konto eller meddelar oss att du inte längre önskar vara vår kund tar vi bort alla dina personuppgifter där det inte längre finns syfte för fortsatt behandling. Vi meddelar även de eventuella partners och underleverantörer som behandlat din data att den ska raderas hos dem. Det som bland annat tas bort är dina…

 • Eventuella hemsidor och databaser.
 • Eventuella domännamn och dns-inställningar.
 • Eventuella e-postadresser med tillhörande e-postmeddelanden.
 • Personuppgifter i våra bokningssystem.
 • Säkerhetskopior av ovanstående tas bort enligt vårt schema för säkerhetskopior.

Bland det som inte tas bort finns bland annat:

 • Data som krävs enligt bokföringslagen samt tex bildmaterial och design som går under konstnärlig verksamhet.

Har du frågor eller funderingar är du alltid välkommen att kontakta oss.