Miljöpolicy

Alla är vi ansvariga för vår framtida miljö.

Profilhuset jobbar främst med textiltryck och förädlar kläder och övriga textilier genom screentryck, brodyr, transfer och digitaltryck. Vi arbetar även med allehanda displaymaterial och trycksaker. Produktionen sker i våra egna lokaler vid Västra Utfarten i Mariehamn.

Företagets mål är att verksamheten ständigt skall förbättras så att dess miljöpåverkan minimeras.

 

Detta är våra mål.

  • Vi ska använda och utveckla den teknik som gör det möjligt att ständigt minska vår negativa miljöpåverkan.

  • Vi ska ha ett slutet system där alla våra restprodukter lämnas för återvinning.

  • Vårt mål är att i möjligaste mån påverka kunderna att välja produkter med minsta möjliga miljöpåverkan när det gäller t.e.x papper, textilier, format, förpackningar och leveranser.

  • Profilhusets produktion ska kontinuerligt och i så stor utsträckning som möjligt arbeta med återanvändning av avfall, insamling och sortering av miljöfarliga medel samt återhållsamhet med energi såsom vatten och elkraft.

  • Vi ska erbjuda produkter med hög kvalitet och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.

 

 

Detta gör vi konkret för att dra vårt strå till stacken.

 

  • Vi återanvänder produkter så långt som möjligt. Vi återanvänder bland annat olika typer av emballage såsom wellpapp, kartonger, plast och papptuber.

  • Vi källsorterar och lämnar restmaterial till återvinning. Tex mjuk- och hårdplast, kontorspapper, tryckpapper, wellpapp och brännbart.

  • Vi försöker minska användningen av skadliga kemikalier, och självklart lämnar vi restprodukter för återvinning och destruktion.

  • Farliga produkter – för medarbetare eller natur – ska förvaras och hanteras så att risker för olyckor minimeras.

 

Verksamheten ska genom förebyggande åtgärder och genom aktivt miljöarbete ständigt förbättra företagets miljö och miljöpåverkan.